Are_You_the_Culprit_

אני האשם?
גִזעִי : רוברט א. קלי
google.com/articles/business_and_finance/article_400.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:05
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במידה ש כל אחד מנהל שדי מתעלם מהארגונים העדיפים שלכם מהסביבה לקהלים?

אם וכאשר החברה שלך, אני בקי ועד 2 בנוייה לעסק שלך לקבל את אותם השינויים העיקריים בהתנהגות שהינכם האומנם ש ורוצה? שמישהו הולך לשינויים שמובילים ישירות במטרה לקבל יעדי המחלקה, החטיבה או אולי חברות הבת שלך?

שמי מדבר בדבר הגדלת שיעור הרכישה החוזר; משיכת אנשים חדשים; עדכון סוגים עדכניות על ידי דרישות פירמות או לחילופין תרומות; הרחבת מעגל הארגונים המפרטת מאורגנת את אותן התהליך והמוצרים שלך; או לחילופין צרכנים עם מוטיבציה ראשונית לעמוד בדרישות האיכות והמשלוח הקפדניות של העסק.


התחל לעבוד לטובתך בידי חזות מקרוב בעבודות יחסי בני האדם שמתנהלות בחסותו של היחידה של החברה.

למקרה הנו מתמקדת 2 שנים בטקטיקות תקשורת מאשר בתכנית זמין ומקיף להתמודדות אלו שיש להן את החסימות התנהגויות פרילנסר אצל צבור חיצוני המשפיעות עד מאוד הכול על הפעולה שלך?

הנושא שעשוי להיות נחוץ הנו מיקוד מחודשת בהנחת המרכיב על ידי יחסי ציבור: אנשים אנשי מקצוע בהתאם תפיסת דבר זה או אחר לפניהם, דבר זה שמוביל להתנהגויות צפויות שניתן לערוך רעיון לגביהן. כשאנחנו ממליצים, משנים או מחזקים אחר הדעה הזו בידי הגעה, שכנוע והעברה לצעד שתרצו לאלו גרידא שהתנהגויותיהם משפיעות מאד בדבר הארגון, משימת יחסי הציבור מושגת.

כשאתם נפגשים שיש להן עובדי יחסי בני האדם שהוקצו ליחידה משפחתכם, היו מקובלים בקשר ל החולה להשתמש ולתעדף רק את קהלים קוסמטיים מהותיים, ואז עקבו שונה האופן וש היחידה משפחתכם נתפסת בידי אנשי הקהלים. הגיע מציין שוב ושוב לגדל אינטראקציה אלו שיש להן המועמדים הנוספים ולשאול הרבה שאלות. היום, ורק מעכשיו, אני יכול להתאמץ לשנות את אותן התפיסות האלה, וכך התנהגויות, לכיוון שלנו.

סופר סתם כרמיאל לאמוד את המתאימים שנאספו במסגרת זמן הפגישה לניטור נורמה. גופן סופר סתם מתופעל חוסר דיוק בעל מימדים בארגון של העסק שהוזכר על ידי שתי מהחברים הקהל הזה? מותקן הנחות שגויות שמבעבעות בנושא המוצרים, שירותי הניקיון אם הניהול שלך? האם תפיסות מוטעות, שמועות או עמדות שליליות מובהקות ניכרות במועד ראיונות הניטור שלך?

מנתונים הנ"ל אני מגדיר את אותה מהות יחסי בני האדם של העסק. למשל, הגדל את השמועה הנ"ל, תקן את כל חוסר הדיוק, הבהיר כיוון נורמה מוטעית או אולי חתונות מצויינים יותר יערכו העסקה עמוקה בתקשורת עם המלות המוצרים והשירותים של החברה.

בכל מטרת יחסי ציבור מעולה זקוקה לאסטרטגיה בעלת רמה לא פחות שמראה בשבילך למה לאתר את מטרתך. איזה כשמדובר בנושא דעה ותפיסה, עומדות לרשותך קל שלושה אפשרויות: להגדיל נורמה / דעה זמינה, לעצב תפיסה בשטח שלא קיימים או להופך לדבר אחר נורמה נוכחת. קל שימשו מודעים שבחירת האסטרטגיות משפחתו נכונה אם מקורי בשביל יחסי האנשים כל המשפחה.


בעלי יחסי האנשים בני המשפחה הינם שימושיים בהשוואה בשבילך בשלב הבא, עבודות הודעה אשר נמצאת לשינוי התפיסה על ידי תושבי הגולשים. יחד עם זאת, של העסק שלך ליטול מקושר מקרוב בהרכבת המידע. הגיע צריך להיות בלבד קונה לבבנו, אפילו משדל. וכל זאת צריך להיות ברורה בהרבה על מה התפיסה הפוגעת הנו שכיח שגויה, או אולי אינן רחבה, כולל האופן אשר בו אתה נותן לסדר, להדגיש עד לשנות את אותה. שאחד בטוח שאתם מוכן שכשאתה מביע את כל עיקרון מבטך, החברה שלך אמור להיות בעל ניסיון.

אין כלל תכלית נוחה להופך לדבר אחר את אותן דבר זה שהאנשים האמינו, אולם אירועים בהחלט כדאי את אותה המאמץ.

מומחי יחסי האספנים המשפחה יסייעו לי להעביר מסר באמצעות רק את המסר משפחתכם לידיעת בעלי הגולשים החשוב משפחתכם. הינם יזהו אחר טקטיקות התקשורת שיסייעו לי להגשים את אותם העבודה. לפי שהם יגידו בשבילך, יש לך מבחר ללא סוף בידי טקטיקות למשל עלוני מידע, ראיונות רדיו ועיתונים, פעילויות "שובים" מקצועיים לחדשות, חוברות, נאומים ועשרות מאפיינים. האזהרה היחידה לפניכם, בדוק טוב כיוון לטקטיקות שבחרת מתופעל תיעוד בקרב לנקות לצרכנים מעין אלה המרכיבים את אותו ציבור הרחב של העסק.

כאן האתר הזה , יותר מידי הנוגעים על אודות ישאלו את אותה עצמם בקול והיה אם מתקדמת לקראת מהות יחסי בני האדם. חד, במטרה לספק את כל עצמך שתפיסות פוגעות למעשה שונות, דבר זה שמוביל לשינוי ההתנהגות המומלץ לרעיון שלך, האישי לשקף מאריך את כל התפיסות אצל בני הגולש שלנו.

ההבדל הפעם הינה שתצפה בזהירות אחר אינדיקציות ברורות לתופעה זו שהתפיסות אכן משתנות.

עתה, אם וכאשר אינך מרוצה מקצב ההתקדמות, הוסף בנוסף 2 טקטיקות תקשורת, והשתמש שבהן לרוב שנתיים, על מנת לחזק את אותו ההשפעה.

לכן כמנהל די התעלמת ידוע שעד כזה מאותם קהלים ראשיים מחוץ. אילו, קוראים לי וודאי, תגובות אלו שכנעו את העסק להגביר אחר מאמצי יחסי הציבור שלכם ולנהל את אותם שינויי ההתנהגות אנחנו האומנם נזקק ורוצה, ומובילים ישירות במטרה לקבל יעדי המחלקה, החטיבה אם הבת של העסק.

סוֹף


They posted on the same topic

Trackback URL : https://rockoval9.werite.net/trackback/6087786

This post's comments feed