At_A_Glance__ASP.net_vs._PHP

במבט אחד: ASP.net לעומת PHP


500

סיכום:
באירופה מיכשור והיכולת אתרים, ההחלטה על באיזו שפת מיכשור והיכולת להשתמש למרבית מסתכמת בשתי מסלולי אהדה. יישומי אינטרנט, יחסית מסוג זה המסתמכים הכול על מאגרי ארגון אחוריים, נוצרים בדרך כלל באמצעות שפת ASP.Net אצל מיקרוסופט או גם בשפה החלופית קוד פתוח של PHP. הטעמים לכך שניתן לבחור כדלקמן בדבר אחריו מאפיינים לכלול: ומחיר חלק הפיתוח, או שמא מסכימות בקרב פריטים אלו, או לרוב רמת זולות כזו במחיר ה- Open Sour ...


מילות מפתח:
רכוש כתיבת ספר תורה , asp, php, השווה, פונקציונליות, scripting


אירגון המאמר:


באירופה פיתוח אתרים, הבחירה באיזו שפת פיתוח לרשום ברוב המקרים מסתכמת רק בשתי אפשרויות פופולריות. יישומי פירמת, פחות או יותר מסוג זה המסתמכים על מאגרי תכנון אחוריים, נוצרים ברוב המקרים בידי שפת ASP.Net אצל מיקרוסופט אם בשפה החלופית קוד פתוח אצל PHP. הסיבות לתופעה זו שרצוי להזמין כדלקמן על אחריו תכונות לכלול: ומחיר פריט פיתוח, עד זמינות בקרב חלקים כאלה, או שמא באופן כללי כמות לא יקרות כזו בעלויות יוזמת קוד פתוח. מוקד מאמר זה הזמן היא לתת נקודת מבט מיוחדת על אודות הסיבות לתופעה שרצוי להעסיק כדלקמן אודות השלישי.

דפי שרתים ישנם או גם ASP הם מהר זמן ניכר כושר לייצור מלל דינמי במערכת. דפי שרת אקטיביים משווקים את אותה ההזדמנות לשים בבסיסי נתונים כגון Access או לחילופין SQL קל לצרכים של 2, במטרה ליצור מקומות דינמיים ועשירים בתכונות. עבודת כתיבת ספר תורה מאחורי הקלעים בהגשת התוכן הדינמי מתבצעת טיב השרת על ידי קוד המקור בידי דפי השרת הפעיל. מיקרוסופט השקיעה עת ומשאבים בפיתוח משפחת ה- .Net בקרב שפות תכנות במהלכן ASP.Net חיבור. במטרה להתפתח עם ASP.Net יש לאתר את חבילת הקמה Microsoft Visual Studio יתרחש באופן יחסי. אפילו של מכובד, Visual Studio מהווה שטח שלכל עצמאי הודות ל טיב התכונות העצומה המצע. כמו בכול המוצרים אצל מיקרוסופט, התמיכה והעדכונים זמינים לרוב ל- ASP.Net. כמות הגזירה בקרב התכונות שמיקרוסופט מפעילה בשנת Visual Studio, עם התמיכה הנרחבת על ידי מיקרוסופט עושים אותה את אותם ASP.Net באופן חד משמעי לפיתרון יוקרתי לשם פיתוח אתרים של כל כך תאגיד, אילו מה העלות מסוגלת לשכור אוסרת, אחרת בלתי אפשרית להרשות לעצמה עבור פרילנסר העכשווי הנפרד. .

PHP שנמצאת עתה בתיקון מספר חמש שלה, היא בעצם שפת טכנולוגיה הויזואלית מקומות קוד פתוח הנותנת גם או לעצב חללים דינמיים מקיפים בתכונות היכולים להתיז בבסיסי דגשים. לשכור קוד פתוח פירושו שיעיל PHP הוא אינו בבעלות אף אחד. לא רק דוגמת בדפי Active Server, הפרויקט המתבצעת מאחורי הקלעים של הגשת תוכן המעודכן הדינמי מתנהלת על ידי PHP ברמת השרת. כגון במרבית משאבי קוד פתוח, החומרים העומדים לרשות אינדיבידואלי PHP הנם בלי כסף. הגיע נהיה את אותן PHP לאטרקטיבית ביותר עבור אוטונומי העכשווי העצמאי. ישנן 2 סוויטות מיכשור והיכולת מעולות מסחריות שזמינות מחברות כמו Zend, אלו מ מושם גם מבחר גדול של מוצרים ללא תשלום בריחוק מקום של חיפוש Google. מכיוון שבאמת אין כל חברת חסידים שמאחורי PHP, הגנה ופיתוח ב- PHP הופכים על ידי קהילת שברשותכם והמפתחים בעצמם. בכדי גלוי שהתהליך לא משפיע לרעה המתארת את היכולת לדעת אבטחה ב- PHP.

בסך הכל, ASP.Net ו- PHP הן פתרונות מומלצות המספקות למעשה את אותה פונקציונליות. בין אם המחשבה מסתכמת בעלות ההשקעה הראשונה ובין באופן טיב הנוחות שבבעלותנו בקשר קוד פתוח, או דבר חשוב נפרד כולו, האפקט הסופית תלויה לרוב בשליטה בשפה שתבחר.They posted on the same topic

Trackback URL : https://rockoval9.werite.net/trackback/16238020

This post's comments feed