AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular

חברת AT&T Wireless הצטרפה לכוחות במחיר Cingular

מחבר: כריסטופר מתוך

google.com/articles/business_and_finance/article_4685.shtml


תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
במכוניות, במשרדים, במסעדות, בקניונים ובכל מקום אחר בארץ, הבעלות המתארת את הטלפון הסלולרי הופכת ליטול הכלל, הן לא החריג. עבור המעוניינים מתופעל אחד, על ידי זה נראה - והמון צעירים ומבוגרים מאתרים אלו משתמשים בין השנים ATT Wireless.


ל- ATT Wireless נסגר בניין ציבורי יציב ומצליח בפני עצמו, ואז הצטרף ל- Cingular בשנת 2004 כדי לשכור מתאים בהרבה יותר. לקוחות בעלות טלפונים אלחוטיים בקרב AT&T גילו שהתוכניות זה או אחר השתפרו עוד יותר: Cingular נותנת רגעים התהפכות, בקיצור אם וכאשר אינך מבקר שלכל רגעים הטלפון האלחוטי של החברה שלכם ב- AT&T בחודש כדלקמן, גם נוסעות לחודש נוסף.וגם, כשיקרה Cingular ו- AT ו- T Wireless משולבים, הינה שילב וגם את אותם דרכים הכיסוי זה או אחר. ביניהם כל ישראל מכוסה באמצעות אגודת הסלולרי האלחוטי Cingular אם AT&T. (תוכניות ה- AT&T האלחוטיות זקוקות לבחור טובות: החברה מיומן בטווח הטלפונים שנתיים דרך -120 שנה!)


אך תהליך ניתוחי תוכניות מציע ATT Wireless? מתופעל תוכניות עצמיות ותוכניות משפחתיות, שכל אחת מהן תוכננה להשוות למטרות הטלפון האלחוטי AT ו- T המסויים שלנו. ספורט פופולרית אחת הינה FamilyTalk, מוניטין מכובד בכל החברים בתוכנית זכאים לדבר זה בעלויות זה בחינם. תגיד שלכולך, לבן הזוג שלנו ולילדך קיים טלפונים אלחוטיים AT T. כמה עולה ספר תורה קטן תצליחו להגיע זה לכך בתדירות הרצויה בלי לנצל אחר הדקות בני המשפחה. (וגם הדקות שנותרו מתגלגלות לחודש הבא!)


המרה של הודעות עיתון נורמטיבית עד מאוד, באופן יחסי על ידי בני נוער. ATT Wireless נותנת תוכניות אחרות הכוללות הודעות טקסט, ברוב המקרים בשיעורים אצל עד ל סנט שלכל מייל. העברה של הודעות עיתון שימושית במיוחד אם וכאשר החברה שלך רוצה בפרטיות, או לחילופין כשלא ניתן לעשות שיחה במכשיר הטלפון הנייד ATT האלחוטי של העסק שלכם.


דבר זה באופן כבר יש לך פלאפון סלולרי שיטת ספק נפרד וברצונך להחליף, אך אינן צריכה לשנות את אותם עשר הטלפון שלך? למרבה המזל, לרוב תצליחו לבחור איתך את כל 5 הטלפון הסלולרי הישן של העבודה אם וכאשר החברה שלך מצטרף ל- ATT Wireless. במהלך זמן שיש ספקי הטלפונים הסלולריים בבעלותם של מספרים קשים, וכדאי שלא יהיה בהרבה. בתי הדין השם סיום לאופן זה הזמן ב- 2003, ועתה לקוחות יכולים לרוב להחליף משירות כדלקמן לשני מבלי לקבל בחזרה מספר טלפון חדש. הגיע שומר אודות תחרות השוררת, מכיוון שחברות לא מחזיקות שנתיים את אותן רישומי הטלפון בידי לקוחותיה ובכך עלולות לאבד בו לספקים מיוחדים.


ATT Wireless ו- Cingular ספקים קשה ע"מ לספק רק את שביעות רצונם בידי לקוחותיהם ולכן אינם בהכרח יעברו למוסד נוספת. וכשאנשים מאסו בתוכניות אחרות, הנם מוזמנים לבקר ב ל- AT&T ו- Cingular על מנת לדעת הפרמטר מתופעל להם להעניק.


זה אין כלל עבורך טלפון סלולרי? העסק שלך אינם לבדכם, באופן שכן המספר יורד. AT & T Wireless ו- Cingular בעלי זכאות להביא את העסק בפרוייקט באופן אינך וודאי אך ניתוח תוכנית וטלפון אתה זקוק. אין מצב כגון ההווה לשפר לחלק מהעתיד!


ZZZZZZThey posted on the same topic

Trackback URL : https://rockoval9.werite.net/trackback/16259377

This post's comments feed