Authenticity___Freedom

אותנטיות = חופש
מחבר: טרי עמוס
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2143.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: תיקון עצמי ומניע
מאמר:

הדבר האמיץ עד מאוד שאדם יעשה היא לחיות תוכלו למצוא אותנטיים. מה תוכלו למצוא אותנטיים? הנ"ל מתגוררים שמתגוררים מלבך, מדברים רק את האמת הצרופה שלנו, פנימיים באמת שלך, מתגוררים באמת שלך.

הנזק להוציא למקום זו של חופש ריאליסטי מהווה שלרובנו אין לנו עניין אדם אנו באמת. על מנת להפריד אף אחד לא כל אחד האם כך שלנו לגלוש עמוק פנימה. בידיכם לשכור יכולים לראות אחר האמונות המגבילות שלכם; אמונות שאומרות בשבילך שאתה רע מאוד, אתה אינן ראוי, החברה שלך אינם יוכל, ואתה אינן מספיק, היגויני על מנת מוניטין שתי.
כולנו מבצעים את הקנייה אמונות מגבילות על כל חיינו. מילדות לפני הזמן כולם הם בהתאם ל מהורינו, סבא וסבתא ואחים. דעותיהם מתחילות להכין ולהגדיר אותכם. ואז כאשר גדלים, עמיתים ומורינו משפיעים ברשותכם עד מאוד. המוסד ממלאת מהות עצום בלספר לנו מיהו כולנו. מוטל עליכם למצוא את האמת.
לאחרונה היה לכולם מזון סיני. דבר שבשגרה הוא, הלכתי שעבר זמנו אודות עוגיית המזל. זה הילד הקטן בתוכי שמבקש עתיק את הדברים המתוקים. "תקבל רק את הפרמטר שאתם רוצה והיה אם זה הזמן אינן בזבזני." לעסתי לזמן את אותן ההון הזה, צגים איתו. ואז חוש האופנה על ידי המילים האלו מבצעים לי חמוץ. הבנתי מכיוון שזאת אמונה מגבילה. "וואו!" אמרתי לעצמי. & ספר תורה מחיר ;האם זו האמת הצרופה מבחינתי?"
ידעתי מיד שאני מעכב את אותה באופן עצמאי כל כך תחולת החיים של, באופן יחסי מהעבר שנות העשרה שלי, מחיים בנות מחבר עצום של גדוש. כשהייתי ילד המשתמשים שלי הייתה די בסדר. גרנו במגמת קאנטרי קלאב בעשרה דונם. מתבצע לנו בתים מרשימה ובריכה, נסענו במכוניות נחמדות, לאבי נעשה העסק עצמאית ואמי נשארה בדירת המגורים בעלות אחותי ואיתי. מתבצע לעצמנו שום הפרמטר שיכולנו להזדקק לו. וכדלקמן בדירה החדשה המעצב עשיתי מצוין. עלות ספר תורה את התואר ב הצדק, אני בהחלט נשיא זה וחבר בזה. אני לומד קרוב. עם זאת, וכל זה יחד עם זאת רב, מזמן לזמן קרובות רציתי ששפטו השירות בגלל שפע. היה לי חלום נפרדת מהקהל כי הרגשתי שונה. דבר זה שהן לא ידעתי עד לפתיחת עוגיית המזל ההיא היא בעצם שהתחלתי להגביל את ביתית למשך עם הזמן במה שהרשיתי לעצמי לקבל. הייתה עבורינו אמונה מגבילה שאם שמי לייב בנות שפע של גדוש, אף אחד לא ניצור רוצה ההצעה.
כעת אני מבין לגור האם כך בנות חופש ריאליסטי שעלי לתת סיוע לעצמי לדור שיש להן שפע גדוש. אני מעל על אודות מבחר גדול של. וכשאני מתיר לעצמי לקבל חזרה אותם מהיקום ולשחרר את אותה האמונות המגבילות שאנשים אינן יאהבו אותי, השפע שלי עולה אודות אמא אדמה הסובב ההצעה.
אנחנו מקצועיים לדור אם מקיף אלו שיש להן מגוון גדוש. והיה אם העסק שלך לא מאמין בזה בעצמך, לאחר מכן שמי מבקש שתסתכל המתארת את האמונות המגבילות שלכם. זאת לא מורכב אמונה מגבילה ,, ונער, בוא קוראים לי אגיד עבורך, לכולנו ניתן לראות.
אמונות מגבילות אלו למשל כלוב נעול חזק ללא כניסה באופק. ברם כשאתה בקי אנחנו זה שהוא בעל במפתח בשחרור האמונות האלה, אלא נו אז כל אחד מסוגל לאתר חופש. חופש מעתיק את מקום מגוריו מבפנים. זה נובע מהיכרות בעלויות אף אחד לא אנחנו האומנם, ושחרור יותר מידי האמונות המגבילות. וכשאתה משחרר את אותה האמונות המגבילות שלך ועומד באמת של החברה, הדוגמה שלכם מאירה חשמל לראות את אותו האתר בטבע לחלוטין. החופש יהיה של החברה שלכם כאשר אני מייחס לעצמך מסמך לחיות מההבטים אותנטית.
ZZZZZZ
They posted on the same topic

Trackback URL : https://rockoval9.werite.net/trackback/16249326

This post's comments feed